Kāpēc Tev kļūt par biedru?

Ja vēlies kļūt par Latviešu biedrības Spānijā (LBS) biedru, būsi laipni aicināts! Ar savu līdzdalību tu morāli un finansiāli atbalstīsi biedrības darbu un tās mērķu sasniegšanu.

Par LBS biedru var kļūt jebkura pilngadīga persona, kura atzīst biedrības statūtus un mērķus, kā arī tās latvisko raksturu. Par biedru var būt arī tie, kas nedzīvo Spānijā.

Jaunos biedrus uzņem LBS valde. Pirms tam biedra kanditātam vai kandidātei ir jāaizpilda iestāšanās veidlapa un jāiemaksā LBS kontā biedru nauda par tekošo gadu.

Biedrības līdzekļi tiks izmantoti sekojošu biedrības mērķu sasniegšanai:

• Saglabāt latviešu valodu un kultūras vērtības;

• Rīkot dažādus pasākumus, lai saliedētu latviešus Spānijā;

• Stiprināt kultūras saites starp Latviju un Spāniju;

• Izveidot informācijas punktu, kas būtu pieejams visiem latviešiem Spānijā;

• Veicināt dažādus projektus, sadarbībā ar Spānijas un Latvijas iestādēm, kā arī Eiropas Savienības institūcijām;

• Uzturēt saiti ar citām latviešu biedrībām pasaulē.

 

 

Biedru iedalījums

Gada Biedrs- 10EUR

Kļūstot par Gada biedru, saņemsi ielūgumus uz LBS pasākumiem, kā arī atlaides LBS maksas pasākumiem, kuros tie, kas nav biedri, maksā pilnu summu.

Gada Ģimenes Biedrs- 20EUR

Iekļauj Tevi un visus Tavus ģimenes locekļus. Kļūstot par Gada Ģimenes biedru, saņemsi ielūgumus uz LBS pasākumiem, kā arī atlaides LBS maksas pasākumiem, kuros tie, kas nav biedri, maksā pilnu summu.

Lejupielādēt pieteikumu